Het gevolg van mislukte bedrijfsoverdrachten op de economie

86 views 0

De Nederlandse economie vangt de klappen op van mislukte bedrijfsovernames in het mkb. De omzetderving door de mislukte overdrachten zijn in vier jaar tijd verviervoudigd en het verlies in werkgelegenheid verdubbeld. Dit alles gaan ten koste van het herstel in de economie. Onder leiding van Lex van Teeffelen heeft het Kenniscentrum Innovatie & Business van Hogeschool Utrecht een onderzoek gepubliceerd over de impact van de bedrijfsopvolging op de Nederlandse Economie 2014/2015.

In het kort de onderzoeksresultaten:

  • Werkgelegenheidsverlies. 2011: 50.000 – 55.000 fte. 2014/2015: 97.971 – 122.663 fte.
  • Omzetderving. 2011: € 2,3 – € 3,2 miljard. 2014/2015: € 10,7 – € 12,4 miljard.
  • Kapitaalvernietiging. 2011: € 0,88 – € 1,3 miljard. 2014/2015: € 3,4 – € 4,6 miljard.

Structurele knelpunten bij bedrijfsoverdrachten:

  • Nederland leidt te weinig opvolgers en overnemers op.
  • Verkopende ondernemers zijn onervaren in overdrachtstransacties.
  • Het ontbreekt aan informatievoorziening aan kleine- en microbedrijven.
  • Financieringsproblemen. De financiering tot € 1 miljoen is blijkt ondoenlijk.

Bekijk hier het integrale onderzoek: Impact bedrijfsoverdrachten toegenomen 2015 vs 07042015 def.