Nieuws

Familiebedrijven doorstaan de economische tegenwind relatief goed. Meer dan de helft wist de afgelopen vijf jaar winst te maken.  Hun belangrijkste doel is continuïteit van het bedrijf. Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven winstmaximalisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Strategie […]

Verder lezen

Mike Jansen (46) is de nieuwe Managing Partner van advocatenkantoor Baker & McKenzie, dat enkele van de grootste Nederlandse familiebedrijven bijstaat en vertegenwoordigt. “Familiebedrijven opereren in de praktijk vaak helemaal niet zo conservatief.” Lees het volledige artikel op de website van FAMBIZZ

Verder lezen

Hoe vaak maak je het mee dat je een verkoopcontract tussen twee familiebedrijven tekent aan de keukentafel? Ik maakte het onlangs mee bij de verkoop van Victoria Van Heeswijk aan Fransen Gerrits, twee prachtige familiebedrijven. Lees het volledige bericht op de website van Boercroon

Verder lezen

Met de verhoging van de vrijstelling is het belang van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet aanzienlijk toegenomen.

Verder lezen

Stel, iemand erft of krijgt een onderneming geschonken en wil deze onderneming voortzetten. Dan kan het verschuldigde successie- of schenkingsrecht het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen.

Verder lezen

Er bestaat al enige tijd onzekerheid over de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erfbelasting in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De meningen zijn hierover verdeeld.

Verder lezen

Ondernemers die er aan denken om hun bedrijf te verkopen, doen er goed aan om het gesprek aan te gaan. Het is hierbij belangrijk om met alle familieleden te spreken.

Verder lezen

Accountants worden vaak te laat betrokken bij een bedrijfsoverdracht. Daardoor worden kansen gemist, want vooral in de voorbereidingsfase kunnen accountants meerwaarde genereren voor de verkopende partij.

Verder lezen

Uit onderzoek van KPMG onder Nederlandse familiebedrijven blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de waardering van de onderneming als het belangrijkste obstakel ziet bij een mogelijke overdracht.

Verder lezen

Voor ondernemers is bedrijfsopvolging meestal een eenmalige gebeurtenis, waarbij ze een adviseur nodig hebben. Meestal een accountant, maar die mist vaak de ervaring en kennis om het hele traject te ondersteunen. Digitale scans kunnen helpen.

Verder lezen

Over de voor de overdrachtsbelasting vrijgestelde overdrachten heeft de Minister van Financiën een besluit uitgebracht dat enerzijds dient om twee eerdere besluiten te actualiseren, en dat anderzijds nieuw beleid bevat. Ondernemend Nederland heeft in de Bedrijfsopvolgingsregeling zoals neergelegd in Hoofdstuk IIIA van de SW 1956 voor de schenk- en erfbelasting, en in flankerende maatregelen als […]

Verder lezen

Voor enkele wetten gelden nieuwe regels bij bedrijfsopvolging in verband met de nieuwe Successiewet die geldt vanaf 1 januari 2010. Bij andere regelingen geldt dat juist weer niet.

Verder lezen

Voor de dga zijn met name de wijzigingen op het terrein van de bedrijfsopvolgingsregeling in de nieuwe successiewet van belang.

Verder lezen

Wanneer een ondernemer komt te overlijden, zonder dat hij een testament heeft opgesteld waarin het een en ander is geregeld rondom het bedrijf, kunnen de gevolgen hiervan groot, wellicht onverwacht en lastig zijn.

Verder lezen

Door de verstrengeling van familie en bedrijf wordt de moeilijkheidsgraad van het opvolgingsvraagstuk verveelvoudigd.

Verder lezen