Hof Den Haag 20 december 2013 - Bedrijfsopvolging.nl

205 views 0

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) dient er sprake te zijn van ondernemingsvermogen. Een veelbesproken onderwerp in dit kader is de exploitatie van vastgoed. Wanneer wordt het exploiteren van vastgoed als een onderneming gezien en wanneer niet?

Er bestaat hier veel onduidelijkheid over. De Belastingdienst neemt in veel gevallen het standpunt in dat geen sprake is van ondernemingsvermogen, maar van beleggingsvermogen. Op 31 januari 2014 is een uitspraak van hof Den Haag gepubliceerd die handelt over deze kwestie.

Boven normaal vermogensbeheer

In de casus bij hof Den Haag bestond de erfenis uit aandelen in B.V.’s die vastgoed verhuurde. Door het overlijden van moeder vererfden de aandelen naar vader en drie kinderen. Die hielden zich op hun beurt in de B.V.’s bezig met uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van vastgoed. Door de ervaring en expertise van de erfgenamen en de aanzienlijke waarde van het vastgoed oordeelde het hof dat er sprake was van meer dan normaal vermogensbeheer. Door deze betrokkenheid zou er een hoger rendement op het vermogen behaald kunnen worden. De conclusie is dat er sprake is van ondernemingsvermogen, met als gevolg dat de bedrijfsopvolgingsregeling kon worden toegepast.

Al met al een interessante uitspraak. Wij verwachten dat er meer rechtspraak over dit onderwerp zal volgen. Dit vanwege het feit dat er in de praktijk, zoals gezegd, veel onduidelijk over bestaat. Deze hofuitspraak geeft in ieder geval extra handvatten voor de praktijk.

Lees de volledige uitspraak op Rechtspraak.nl.