Strategie en kansen opvolging

134 views 0

Het ING Economisch Bureau publiceerde samen met een aantal partners in business een onderzoeksrapport over de strategie en kansen in het familiebedrijf. Ook het effect van een generatiewisseling op de strategie kwam in dit onderzoek aan de orde.

Een belangrijke conclusie is dat er bij het aantreden van de nieuwe generatie meestal ook een strategiewijziging plaatsvindt. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

  • de hooggespannen verwachtingen van de omgeving.
  • de capaciteiten van de mogelijke opvolgers.

Lees de onderzoeksresultaten op blz. 10 e.v.: ING – Strategie en kansen in het familiebedrijf (maart 2013)