Het stokje doorgeven met oog op toekomst

183 views 0

Een uitgebreid artikel van PwC tax familiebedrijven.

Het artikel beschrijft duidelijk het complexe opvolgingsproces. Het geeft een omschrijving van de volgende fasen binnen het familiebedrijf:

  • Opvoeding van kinderen
  • Omgaan met onzekerheid bij bedrijfsopvolgers
  • Opleiding van de mogelijke bedrijfsopvolgers
  • De geschikte bedrijfsstructuur kiezen
  • Keuze voor de opvolger
  • Groeien binnen het bedrijf
  • Samen aan het roer
  • Het bedrijf overdragen
  • Na het werkzame leven

Verder gaat het artikel nader in op de opvolging en de belastingen en geeft het een inkijkje in bepaalde onderzoeken op Europees niveau.

Bron: familie-en-vermogen-in-bedrijf-bedrijfsopvolging PWC.