Opvolging en overdracht van Cees Buys (boek) - Bedrijfsopvolging.nl

Opvolging en overdracht van Cees Buys (boek)

186 views 0

Dit boek beschrijft de huidige situatie rondom het thema bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Het creëert bewustzijn bij de MKB-ondernemer en geeft een structurele oplossingsrichting in de vorm van ‘bedrijvenlease’. Hierbij is ‘anders denken’ de rode draad.

opvolging-overdracht-cees-buysIn nog geen decennium is het aantal Nederlandse MKB-bedrijven dat in aanmerking wil komen voor overname gegroeid tot meer dan honderdduizend. Ongeveer vijfendertig procent daarvan is al langer dan tweeënhalf jaar bezig om een goede overdracht te realiseren. Als dat niet zou lukken en deze bedrijven zouden ophouden te bestaan, zouden er direct ongeveer honderdduizend werknemers op straat komen te staan.

Hiermee is het opvolgingsprobleem een groot maatschappelijk, economisch, sociaal en emotioneel vraagstuk geworden, van onverantwoord grote omvang. De groei van het probleem wordt versterkt door de financiële crisis, die een aantal banken ertoe heeft gebracht hun kredietcondities aan te scherpen. Voor de (jonge) MKB-ondernemer die een bestaand MKB-bedrijf wil overnemen, biedt dit verscherpte kredietregime vrijwel geen soelaas meer. Het MKB, een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie, komt zo ernstig in gevaar. Een goede oplossing voor dit probleem is tot op heden nog niet aangedragen.

Koop het boek bij Managementboek.nl of Bol.com.

Citaten uit dit boek

Het geeft de lezers die met bedrijfsopvolging te maken hebben direct duidelijkheid over dit fenomeen (zowel de rationele als de emotionele aspecten). Het maakt de lezer bewust van hetgeen komt kijken bij opvolging en overdracht.

Het signaleert het majeure probleem van bedrijfsopvolging maar geeft ook een integrale oplossing in de vorm van Bedrijvelease.

Het geeft voorbeelden van anders denken en prikkelt de lezer om zelf ook out of the box te gaan (kunnen) denken (een ander paradigma aanleren).

Over de auteur

Cees Buys (1958) werkte na het doorlopen van de hogere hotelschool op diverse posities in de Nederlandse luchtvaartindustrie. Sinds 1993 werkt hij als zelfstandig verander- en crisismanager. Meer dan veertig gerenommeerde organisaties heeft hij inmiddels gediend. Met zijn expertise, en die van de professionals in zijn netwerk, richt hij zich nu op het structureel oplossen van het probleem van bedrijfsopvolging.

 

Tags: