Vraag- antwoordbesluit 36-maandstermijn geruisloze doorschuiving

214 views 0

Dit is een vraag- en antwoord besluit inzake de 36-maandstermijn bij de geruisloze doorschuiving ex. artikel 3.63 Wet IB 2001. In sommige gevallen wordt er soepel omgegaan met deze termijn. Als er sprake is van overlijden, ziekte en faillissement wordt de termijn verkort.

Het volledige besluit MvF 18 juli 2008 nr. CPP2008/163M kunt u hier downloaden: CPP2008_163M