Kenmerken commanditaire vennoot (cv)

8110 views 0

Wat zijn de juridische kenmerken van een commanditaire vennoot, oftewel een commandiet?

Een bedrijfsopvolging geleidelijk tot stand kan komen door het opzetten van een cv-constructie. Hier gaan we met name nader in op de juridische kenmerken van de commanditaire vennoot (oftewel commandiet) en cv.

Schenken onderneming aan kinderen - cv constructie

Wat zijn de kenmerken van een commandiet?

De commandiet heeft de volgende kenmerken:

 • De commandiet wordt gezien als een ‘stille vennoot’ die alleen vermogen meebrengt en geen bestuursactiviteiten mag verrichten (bestuursverbod). Hij kan de cv dus niet binden.
 • De commandiet is in beginsel alleen aansprakelijk tot het bedrag dat hij in de cv heeft ingebracht. Hij is dus niet hoofdelijk aansprakelijk.
 • Overtreedt de commandiet de regels omtrent het bestuur kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • In de cv-overeenkomst kunnen wel uitvoeringstaken voor de commandiet worden opgenomen.
 • De commandiet is fiscaal gezien geen ondernemer maar een zogenaamde ‘medegerechtigde’ (tot het vermogen van de onderneming).

Algemene kenmerken van de CV

 • Een cv is een samenwerkingsverband tussen geldschieters en hoofdelijk aansprakelijk vennoten.
 • Een cv kan gevormd worden door vennootschappen en natuurlijke personen.
 • Een cv heeft geen rechtspersoonlijkheid.
 • Een cv ontstaat door een vormvrije overeenkomst.
 • De cv-overeenkomst bevat afspraken over taken, de inbreng, bestuursbevoegdheid, winstverdeling en ontbinding.
 • Voor de belastingheffing over de winst wordt gekeken naar de vennoten.
 • Schuldeisers kunnen zich verhalen op het (afgescheiden) vermogen van de cv en op het vermogen van besturende vennoten.
 • cv’s vormen vaak een cv als joint venture die activa in de cv bijeenbrengen.
 • De identiteit van de beherend vennoten is openbaar.
 • De identiteit van de commandiet hoeft niet openbaar gemaakt te worden.