Goingconcern- en liquidatiewaarde bij erven

6817 views 0

Erven kunnen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) ten behoeve van vrijstelling van de erfbelasting. Bij de berekening is de waarde van de onderneming een belangrijk onderdeel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde.

Goingconcernwaarde

De goingconcernwaarde is de waarde van het ondernemingsvermogen als samenhangend geheel, inclusief de
goodwill die voor overdracht in aanmerking komt.

Liquidatiewaarde

De liquidatiewaarde is de totale waarde van alle afzonderlijk gewaardeerde bedrijfsmiddelen of clusters van bedrijfsmiddelen.

Vrijstelling

Hoeveel vrijstelling van toepassing is, hangt af van de waarde van de onderneming. Er zijn vier situaties mogelijk:

  1. Goingconcernwaarde is maximaal € 1.045.611 en hoger dan liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde.
  2. Goingconcernwaarde is maximaal € 1.045.611 en lager dan liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de liquidatiewaarde.
  3. Goingconcernwaarde is meer dan € 1.045.611 en hoger dan liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.045.611. U krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.045.611.
  4. Goingconcernwaarde is meer dan € 1.045.611 en lager dan liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over het verschil tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde. U krijgt 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € 1.045.611. U krijgt 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven € 1.045.611.

Als u in uw aangifte erfbelasting aangeeft dat u gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, houdt de Belastingdienst daarmee rekening als zij de aanslag vaststellen. Op de aanslag erfbelasting staat dan de waarde van de vrijstelling.

De gegevens over de goingconcernwaarde zijn ontleend aan een brochure van de Belastingdienst.