Discounted Cashflow methode van Peter Schuitmaker (boek)

447 views 0

Bedrijfswaardering is een veel voorkomend vraagstuk. Denk aan situaties van bedrijfsoverdracht, uitkoop van een aandeelhouder, management buyout, bedrijfsopvolging binnen de familie, boedelscheiding, enzovoorts.

In de literatuur vinden we een grote verscheidenheid aan methoden. De DCF methode geldt echter als de meest zuivere benadering.

Hierbij worden toekomstige kasstromen op een of andere manier bepaald en deze worden op een of andere manier contant gemaakt. Maar: hoe zit dat nu met die op een of andere manier?

Dit boek behandelt de achtergronden en aandachtspunten van de DCF methode. Hierbij komen diverse varianten aan bod, zoals de WACC methode, de APV methode en de CTE methode.

Dit boek helpt u om een DCF waardeanalyse te doen. Maar ook kunt u zo waarderingsrapporten van derden kritisch tegen het licht houden. Om zo hierbij de juiste kanttekeningen te kunnen plaatsen.

Over de auteur

Ir. Peter Schuitmaker MBA RAB houdt zich professioneel bezig met bedrijfsoverdracht en bedrijfsfinanciering.Hij is Register Adviseur Bedrijfsopvolging en ingeschreven in het RAB register. Tevens is Peter Schuitmaker initiatiefnemer van twee websites voor vraagstukken over bedrijfsoverdracht (www.verkoop-bedrijf.nl) en bedrijfsfinanciering (www.financiering-bedrijf.nl). Het doel is om MKB ondernemers die zich oriënteren op bedrijfsoverdracht of bedrijfsfinanciering te informeren over de grote diversiteit aan specifieke aspecten die er spelen.

Verkrijgbaar vanaf medio juni, Prijs incl 6% BTW: €19,50, Te bestellen via BBO&F Breda