257 views 0

Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën handelt over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) uit de Successiewet 1956. Een belangrijk onderdeel van dit besluit is de passage over de preferente aandelen die vóór 2010 zijn uitgegeven. Deze gevallen kunnen worden voorgelegd om te kijken of de hardheidsclausule kan worden toegepast.

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010. Het besluit van 10 oktober 2007, nr. CPP2007/383M, vervalt per die datum. Download hier het volledige besluit: Besluit 4 april 2011_Bedrijfsopvolgingregeling_BOR.