Disclaimer rekenmodule

 

  1. Rekenmodule streeft met haar berekening naar volledigheid, maar Rekenmodule geeft slechts op een vereenvoudigde wijze inzicht in de omvang van een te verwachten belastingafdracht.
  2. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Rekenmodule niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade te lijden door een gebruiker van Rekenmodule.
  3. De uitgever van Rekenmodule schrijft voor in een persoonlijk gesprek een adviseur te consulteren alvorens een rechtshandeling te verrichten op grond van met de Rekenmodule verkregen informatie.

Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.
 
Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)
► Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 
► Processchema en 12-stappenplan 
► Blijf op de hoogte van onze trainingen via de nieuwsbrief

 
close-link